ZABIEGI Z OCZYSZCZANIEM MANUALNYM (ENVIRON)

czas zabiegu 90-120 minut, cena 280-400 zł.